Bewonersraad AREA

Welkom

De Bewonersraad Area is de vertegenwoordiging van alle huurders van Area. Ze behartigt de belangen van huidige en toekomstige huurders en bewoners in een regelmatig overleg met het bestuur en medewerkers van Area. De rol van de Bewonersraad is wettelijk vastgelegd (Wet huurders en verhuurders). In de Bewonersraad zitten actieve huurders die graag praten en ideeën uitwisselen over goed wonen en leven in wijken en dorpen en over het beleid van Area. Zij doen dit vanuit de visie van bewoners. De Bewonersraad telt 8 leden, waarvan het dagelijks bestuur uit 3 leden bestaat. De Bewonersraad is tevens aangesloten bij de Nederlandse Woonbond.

Uitgangspunten Bewonersraad Area

 • De Bewonersraad Area vertegenwoordigt alle huurders van Area.
 • Huurders zijn door het huren van Area automatisch lid en daarvoor wordt geen bijdrage gevraagd.
 • De Bewonersraad overlegt circa 10 keer per jaar, waarvan 5 keer per jaar met het bestuur van Area.
 • De Bewonersraad houdt de huurders via het bewonersblad van Area en deze website op de hoogte van hun werk.
 • Om zoveel mogelijk huurders te bereiken houdt de Bewonersraad jaarlijks een algemene vergadering in Uden of Veghel

Aandachtspunten

 • Nieuwbouw, renovatie en verkoop van huurhuizen.
 • Woonbemiddelingssysteem.
 • Financiële verslagen Area.
 • Overleg met de Raad van Commissarissen.
 • De jaarlijkse huuraanpassing.
 • Het bijwonen van de Provinciale Vergadering van de Woonbond.

Afvaardiging bewonerscommissies

Het is de tweede keer dat wij een afvaardiging van de bewonerscommissies vragen om met ons te overleggen. Wij willen in het kader van achterban raadpleging de volgende onderwerpen bespreken en uw mening vragen:

 • Woonruimteverdeling
 • Inkomensafhankelijke huurverhoging
 • Doelgroepenbeleid
 • Vierhurenbeleid
 • Prestatieafspraken
 • Het samenstellen van een selectiecommissie voor de vacature van een lid van Bewonersraad Communicatie

Wij stellen het daarom zeer op prijs als er een vertegenwoordiging van uw bewonerscommissie of groep aanwezig kan zijn.

Aanmelden kan bij Rosé van Ham via rvanham@areawonen.nl (uiterlijk vrijdag 3 maart 2017)

Datum overleg: woensdag 8 maart 2017 van 18.30 uur – 19.30 uur Area, Leeuweriksweg 12, Uden