Bewonersraad AREA

Welkom

De Bewonersraad Area is de vertegenwoordiging van alle huurders van Area. Ze behartigt de belangen van huidige en toekomstige huurders en bewoners in een regelmatig overleg met het bestuur en medewerkers van Area. De rol van de Bewonersraad is wettelijk vastgelegd (Wet huurders en verhuurders). In de Bewonersraad zitten actieve huurders die graag praten en ideeën uitwisselen over goed wonen en leven in wijken en dorpen en over het beleid van Area. Zij doen dit vanuit de visie van bewoners. De Bewonersraad telt 9 leden, waarvan het dagelijks bestuur uit 3 leden bestaat. De Bewonersraad is tevens aangesloten bij de Nederlandse Woonbond (koepelorganisatie voor huurders).

Inspraak in beleid Area

De nieuwe woningwet geeft de bewonersraad aanzienlijk meer inspraak in het beleid van Area. Daarom beheert elk lid van de bewonersraad een portefeuille. Voorbeelden:

 • leefbaarheid
 • duurzaamheid
 • communicatie
 • etc.

Alvorens binnen het beleid beslissingen te nemen, dient Area daarover overleg te hebben met de bewonersraad. Verder brengt de bewonersraad regelmatig adviezen uit aan Area.

Uitgangspunten Bewonersraad Area

 • De Bewonersraad Area vertegenwoordigt alle huurders van Area.

 • Huurders zijn door het huren bij Area automatisch lid en daarvoor wordt geen bijdrage gevraagd.

 • De Bewonersraad overlegt circa 10 keer per jaar, waarvan 5 keer per jaar met het bestuur van Area.

 • De Bewonersraad houdt de huurders via het bewonersblad van Area (Areander) en deze website op de hoogte van hun werk.

 • Om zoveel mogelijk huurders te bereiken houdt de Bewonersraad twee keer per jaar een Algemene Huurders Bijeenkomst in Uden of Veghel-Meierijstad.

Aandachtspunten

 • Nieuwbouw, renovatie en verkoop van huurhuizen.

 • Woonbemiddelingssysteem.

 • Financiële verslagen Area.

 • Overleg met de Raad van Commissarissen.

 • De jaarlijkse huuraanpassing.

 • Het bijwonen van de Provinciale Vergadering van de Woonbond.